อนุมูลอิสระ คือสารพิษ

     ในร่ายกายคนจะต้องมีประจุไฟฟ้าลบ อยู่ในปริมาณมาก วิ่งอยู่รอบ ๆ เซลล์ของร่างกาย ถ้ามีเชื้อโรคเข้ามา ตัวประจะไฟฟ้าลบ จะวิ่งไปเกาะเชื้อโรค ทำให้เชื้อโรคมันระเบิด ประจะไฟฟ้าลบ จีงมีประโยชน์

     แต่ถ้าประจะไฟฟ้าลบมีน้อย เวลาเชื้อโรค หรือสารพิษเข้ามามากกว่า มันจะดูดประจุไฟฟ้าลบไปหมด จนเรามีไม่พอ หรือไม่เหลือประจุไฟฟ้าลบ เชื้อโรคมันจะขยายตัวได้ง่าย


     ตัวประจุไฟฟ้าลบ หามาได้จาก การกิน ผ้ก,ผลไม้ (การกินเนื้อสัตว์มากไป จะเป็นการดึงประจุไฟฟ้าลบในร่ายกายให้เสียไป)

     ตัวประจุไฟฟ้าตัวลบได้จาก อัญมณี แหวนเงิน แหวนทอง หรือที่เรียกว่า โลหะบำบัด

     เสื้อผ้าใยสังเคราะห์ เป็นตัวไปทำลายประจุไฟฟ้าลบ แต่ผ้าไหมไทย ผ้าฝ้าย เป็นตัวไปเพิ่มประจุไฟฟ้าลบ

     ตัวประจุไฟฟ้าลบ ได้จากความยึดมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ยึดมั่น ทำดีจิตใจสงบ

     ตัวประจุไฟฟ้าลบ ได้จากความอบอุ่นในครวบครัว (สัมผัสบำบัด) หรือได้จาการฟังดนตรี (ดนตรีบำบัด) เพลงบางประเภพจะเพิ่มประจุไฟฟ้าลบ หรือการใช้กลิ่นบำบัด กลิ่นน้ำหอมจะช่วยสร้างประจุไฟฟ้าลบได้ เช่น กลิ่นของน้ำปรุงไทยเก้าชนิด (เก้ากลิ่นในขวดเดียว)

     ฉะนั้น ถ้าในร่างกายมีประจุไฟฟ้าลบในเลือดมากกว่าบวก เลือดจะสะอาด ถ้ามีประจุไฟฟ้าบาวมากกว่าลบ ก็กลาย เป็นเลือดสกปรกเลือดเป็นพิษ


0 comments:
Post a Comment